Vitamin D3

Vitamin D3 je hormon, ki ga telo tvori samo, kadar smo z večjim delom nezaščitene kože izpostavljeni neposrednim sončnim žarkom, ko so ti dovolj močni.   Za tvorbo zadostne količine vitamina D3 je torej ključno zdravo sončenje. Zdravo sončenje pa pomeni, da vsak dan od aprila do septembra v času med 10.00 in 16.00 uro…